มีอะไรใหม่ใน Mac OS X Mavericks

มีอะไรใหม่ใน Mac OS X Mavericks ปี 2014 นอกเหนือจากชื่อของระบบปฏิบัติการ Mac OS X Mavericks ที่เปลี่ยนจากชื่อของสัตว์ประเภทเสือมาเป็นชื่อสถานที่แล้ว  ความพิเศษของ Mavericks นั่นคือ การที่ทางค่าย Apple มีการอนุญาติให้ดาวน์โหลดและใช้งานได้ฟรี  ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Mac App Store แต่ก่อนจะต้องเสียเงินเพื่อการอัพเกรด  การจะอัพเกรดหรือไม่นั้น คือ ต้องมาตรวจสอบก่อนว่า เวอร์ชั่น Mavericks นี้ มีอะไรที่เปลี่ยนแปลง และน่าสนใจบ้าง

Read more