แก้ปัญหา Remote ขึ้น Maximum connections

สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย และมีการ remote เพื่อเข้าถึงคอมพิวเตอร์ หรือเซอร์เวอร์ในระยะไกล ปกติจะมีการจำกัดจำนวนการ remote ในเวลาเดียวกัน เช่น ไม่เกิน 5 เครื่อง เป็นต้น ที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ แต่ถ้าเกิน ก็จะใช้ไม่ได้ และอาจขึ้นประโยคเต็มๆ ว่า “The terminal server had exceeded the maximum of allowed connections.” ปัญหานี้ อาจไม่ใช่ปัญหาหมูในการแก้ไขของใครหลายๆ คน ปัญหาข้างต้น เกิดจากการใช้โปรแกรม Remote Desktop Connection แนวทางการแก้ไขปัญหา The terminal server had exceeded the maximum of allowed connections Logout ก่อนปิดหน้าจอการ Remote ซึ่งดูเหมือนว่า ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร แต่ถ้า Remote เข้าไปเพื่อ Logout ไม่ได้ จะทำอย่างไร Restart Server ซึ่งกรณี Server อยู่ไกล ก็อาจไม่สามารถทำได้สะดวก เพราะต้องมีการเดินทาง โดยเฉพาะ ถ้า Server อยู่ต่างประเทศ ยิ่งเป็นปัญหาใหญ่ Hack ผ่าน Command Line ซึ่งต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจในการทำงานสักเล็กน้อย แต่สามารถเรียนรู้ และลองทำตามขั้นตอนได้เช่นกัน แต่ที่สำคัญ เราจำเป็นต้องรู้หมายเลข […]

Read more