ทำความรู้จัก Virus Remove Tools

เมื่อมีไวรัสก็ต้องมีโปรแกรมแอนตี้ไวรัส สำหรับเพื่อนๆ ที่ใช้คอมพิวเตอร์อยู่ ทั้งที่แน่ใจหรือไม่แน่ใจว่า คอมพิวเตอร์ของเรามีไวรัสหรือเปล่า หลักการตรวจสอบง่ายๆ คือ สังเกตอาการคอมพิวเตอร์ของเราว่า มีอะไรผิดปกติหรือเปล่า เช่น ทำงานช้าลง มีหน้าต่างแปลกๆ เปิดขึ้นมา โดยที่เราไม่ได้ทำอะไร เป็นต้น อาการเหล่านี้ อาจเป็นสาเหตของไวรัสได้ แต่้้ถ้าคุณมีโปรแกรมแอนตี้ไวรัสอยู่แล้ว แนะำนำให้ลองสั่ง Scan ดูครับ เพื่อตรวจสอบไวรัส

Read more