ทิปจัดการหน่วยความจำ

อุปกรณ์สำคัญในการจัดเก็บข้อมูล หน่วยความจำสำคัญของกล้องถ่ายรูป ก็คือ memory card ไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนๆ เช่น SD / SDHC / MMC หรือแม้แต่ Memory Stick เป็นต้น หน่วยความจำเหล่านี ถ้ามีการซื้อใหม่ หรือผ่านการใช้งานมานานๆ ย่อมอาจเกิดปัญหาได้ ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถบันทึกภาพลงหน่วยความจำได้ คนส่วนใหญ่เวลาหน่วยความจำเต็ม สิ่งเดียวที่มักทำก็คือ การลบ หรือการ delete ภาพเก่าๆ ออก ซึ่งลบบ่อยๆ อาจทำให้เกิดปัญหาระหว่างการบันทึกภาพ ขณะถ่ายภาพได้..

Read more