Microsoft Band Wearable จาก Microsoft

สิ้นสุดการรอคอย สมาร์ทวอทช์ และแล้ว Microsoft ก็ได้ฤกษ์เปิดตัวสมาร์ทวอทช์ ในนาม Microsoft Band แล้ว อุปกรณ์ตัวนี้ เป็นอุปกรณ์ Wearable ชิ้นแรกของ Microsoft และเป็นไปตามคาดหมาย ความสามารถของ Microsoft Band ก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างมากมายนักจาก Smart watch ของแบรนด์อื่นๆ 

Read more