Clutter โฟลเดอร์คืออะไร

อย่าแปลกใจถ้าพบ Clutter โฟลเดอร์ในระบเมลของคุณ ค่ายยักษ์ใหญ่ Microsoft ได้มีการเปิดตัวโฟลเดอร์ใหม่ที่ใช้ในระบบอีเมลของเรา และไม่ว่าคุณจะใช้ แอพฯ Mail บน Microsoft Windows 10 หรือหลายคนอาจพบ Clutter โฟลเดอร์ใน Office 365 mail แต่เอ.. โฟลเดอร์นี้มีไว้เพื่ออะไร และมีประโยชน์อย่างไร บทความนี้จะมาแนะนำ พร้อมเทคนิคในการใช้งานของโฟลเดอร์นี้

Read more