ส่งเทียบเชิญ ด้วย Microsoft Outlook

นัดประชุมอย่างไรให้มั่นใจว่าจะมีคนเข้า สำหรับองค์กรธุรกิจทั่วไปแล้ว กิจกรรมอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นบ่อยมากๆ ก็คือ การประชุม ซึ่งแน่นอน การประชุมจะต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป แต่ถ้ามีผู้ร่วมประชุมจำนวนมาก เช่น 5-10 คน เราจะทราบได้อย่างไรว่า คนเหล่านั้น สะดวกหรือไม่สะดวกในการเข้าร่วมประชุม  การใช้โทรศัพท์เป็นการยืนยัน ก็น่าจะเป็นวิธีที่ดี แต่พอถึงเวลา คนเหล่านั้น อาจลืม เพราะไม่ได้มีการจดหรือมีการเตือน ปัญหานี้ แก้ไขได้ง่ายๆ ด้วย Microsoft Outlook ใครไม่ทราบวิธีอ่านด่วน

Read more

บริหารอีเมลอย่างมืออาชีพด้วย Microsoft Outlook

ตอน สำรองข้อมุลอีเมลบน Microsoft Outlook   ถ้าพูดถึงโปรแกรมการสำหรับการรับส่งเมลที่มีคนใช้งานมากที่สุดในโลก นอกเหนือจากการใช้งานผ่านฟรีอีเมล หรือเว็บเมลทั้งหลาย ผมเชื่อว่า คนส่วนใหญ่น่าจะใช้ Microsoft Outlook ซึ่งมีความสามารถอื่นๆ อีกหลายอย่างที่เคยได้แนะนำไปแล้ว บทความนี้ จะมาแนะนำเรื่องที่สำคัญมากอย่างหนึ่งที่หลายคนละเลยไม่ปฏิบัติ นั่นคือการสำรองอีเมล เพื่อลดขนาดกล่องเก็บอีเมลที่อาจมีปัญหาเต็ม

Read more

เจาะลึก เรื่องไฟล์ Microsoft Outlook

Microsoft Outlook คือะไร Microsoft Outlook คือ โปรแกรมที่ใช้สำหรับการรับส่งเมลของค่าย Microsoft ภายในโปรแกรมยังมีความสามารถอื่นๆ อีกที่น่าสนใจ อาทิเช่น Calendar สำหรับการทำตารางนัดหมาย Contacts สำหรับ เก็บรายชื่อบุคคลที่เราติดต่อ Tasks สำหรับการกำหนดงานและระยะเวลา รวมทั้ง Notes ที่ใช้สำหรับโน๊ตข้อมูลแปะบนหน้าจอคอมฯ แทนกระดาษ

Read more

คนใช้อีเมลทุกคน ควรรู้จัก SMTP

SMTP คืออะไร และสำคัญอย่างไร ในการรับส่งอีเมล จะมีส่วนประกอบสองส่วนที่สำคัญ นั่นคือ เมลขาเข้า หรือที่เราเรียกว่า Incoming Mail กับเมลเวลาส่งออก เราเรียกว่า Outgoing Mail หรือ SMTP  (Simple Mail Transfer Protocol) ซึ่งการใช่่งานโดยทั่วไป ไม่ว่าเราจะใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตของค่ายไหน ก็ไม่มีปัญหาในการรับ

Read more
1 3 4 5