Cortana ระบบสั่งการด้วยเสียงจาก Microsoft

ต่อไปอนาคต อาจไม่จำเป็นต้องพิมพ์หรือเขียนไป ลองมานึกเล่นๆ กันดู ในอนาคต ถ้าระบบการสั่งการด้วยเสียง สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสั่งการแทนการพิมพ์ได้ แล้ว อย่างนี้ เราจะยังจำเป็นต้องพิมพ์ดีดเป็นหรือไม่  และถ้าสามารถสั่งการอุปกรณ์ต่างๆ ภายในบ้านได้เล่า เช่น เปิดปิดไฟ เปิดแอร์  เป็นต้น หรือแม้แต่ปัจจุบันที่มีการทดสอบการขับขี่แบบไร้คนขับ ถ้าทุกอย่างสมบูรณ์มากขึ้น อาจเกิดความเปลี่ยนแปลงที่ทำให้การพิมพ์มีความสำคัญน้อยลง

Read more