ปรับแต่งขนาดของเอกสารบน Microsoft Word

ปรับแต่งขนาดของเอกสารบน Microsoft Word การพิมพ์รายงานหรือเอกสาร บางครั้งเราก็ไม่ได้ต้องการพิมพ์ในลักษณะของกระดาษแนวตั้ง (Portrait) เสมอไป บางครั้งก็อาจเป็นแนวนอน (Landscape) ด้วยเช่นกัน และอีกอย่างหนึ่งก็คือ การจัดหน้าเอกสารให้พอเหมาะสำหรับการนำไปใช้ เช่น เอกสารบางเอกสาร ต้องการเข้าเล่ม ต้องมีการเจาะรูปด้านซ้าย ดังนั้น การจัดรูปแบบเอกสาร จึงมีความสำคัญมาก ซึ่ง Microsoft Word ได้เตรียมคำสั่งเหล่านี้ให้เราพร้อมใช้งานแล้ว

Read more

ไมโครซอฟท์เวิร์ด คืออะไร

โปรแกรมพื้นฐานที่ควรใช้เป็น ไมโครซอฟท์เวิร์ด (Microsoft Word) คือโปรแกรมประเภท word processor ที่ใช้เหมาะสำหรับการพิมพ์รายงาน พิมพ์จดหมาย หรือจะใช้สำหรับแต่งนิยายก็ยังได้ เป็นหนึ่งในโปรแกรม ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ ซึ่งมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง หลากหลายเวอร์ชั่น แต่อย่างไรก็ตาม โดยหลักการ ถ้าเราศึกษาไมโครซอฟท์เวิร์ดเวอร์ชั่นใดเวอร์ชั่นหนึ่ง เราก็จะสามารถเรียนรู้เวอร์ชั่นอื่นๆ ได้ค่อนข้างง่าย เพราะส่วนใหญ่เวอร์ชั่นใหม่ๆ ก็จะการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเพิ่มเติมเสียมากกว่าการลบออกไป

Read more
1 2 3