Drag Drop ใน Microsoft Excel

Drag Drop คืออะไร สำหรับคนใช้คอมพิวเตอร์มานาน คงพอรู้จักและเข้าใจความหมายของ Drag และ Drop เป็นถือว่า เป็นความสามารถมาตราฐานของโปรแกรมที่ทำงานภายใต้ Windows สำหรับหลักการทำงานของ Drag และ Drop ก็คือ Drag คือ การลาก ส่วน Drop ก็คือ การวาง นั่นเอง ดังนั้น เวลาพูดถึงคำสั่ง Drag Drop จะได้เข้าใจตรงกันว่า หมายถึง การคลิกวัตถุใดๆ เช่น ข้อความ หรือ รูปภาพ เป็นต้น จากนั้น ก็นำมาวางอีกที่หนึ่ง นั่นเอง

Read more