Audacity ฟรีโปรแกรมตัดต่อไฟล์เสียงระดับมืออาชีพ

ไฟล์เสียงสำคัญไฉน นอกเหนือจากไฟล์เพลงที่เราคุ้นเคยกันดี นั่นคือไฟล์ MP3 ที่เ่ราสามารถหาซื้อหรือดาวน์โหลดได้ง่ายๆ จากอินเตอร์เน็ต ไฟล์เสียงหรือไฟล์เพลงเหล่านั้น อาจไม่เหมาะสำหรับการนำมาใช้งานบนสมาร์ทโฟนเพื่อใช้เป็น Ringtone ดังนั้น ถ้าคุณต้องการปรับแต่งแก้ไข หรืออาจจะทดสอบฝีมือตัวเองด้วยการตัดต่อหรือ mix เสียงเพลงที่ต้องการ ขอบแนะนำ ฟรีโปรแกรมยอดนิยมในการตัดต่อไฟล์เสียงโดยเฉพาะ โปรแกรมนี้มีชื่อว่า Audacity เป็นฟรีโปรแกรมประเภท Open Source ซึ่งใครๆ สามารถนำไปพัฒนาต่อในรูปแบบของตัวเองได้อีกด้วย สนใจแล้วใช่ไหมครับ

Read more