หมายเลข IP Address ของคุณคือ

ทำความรู้จัก IP Address IP Address ย่อมาจาก Internet Protocol Address  หมายถึง หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อออนไลน์ นั่นเอง  แต่ละอุปกรณ์ก็จะมีหมายเลขไอพีแตกต่างกันออกไป ไม่ซ้ำกัน อย่างไรก็ตาม ประโยชน์ของ IP Address มีไว้เพื่อระบุตัวหนึ่งของบุคคลนั้นๆ ว่ามาจากเมืองไทย ประเทศไหน อย่างไรก็ตาม ถ้าเป็น IP ในองค์กรจะเป็นหมายเลขกลุ่มหนึ่ง (เช่น IP 192.168.0.2 เป็นต้น) แต่ถ้าเราเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต  เราก็จะได้ IP Address อีกกลุ่มหนึ่ง ที่เรามักเรียกว่า Public IP หรือ WAN IP

Read more