เชื่อมต่อเครือข่ายอย่างไร ให้ปลอดภัย

วิธีออนไลน์อย่างถูกต้อง และปลอดภัย การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน บ้าน ที่ทำงาน แม้กระทั่งในร้านกาแฟ หรือที่สาธารณะต่างๆ เรามีความจำเป็นจะต้องศึกษาและเข้าใจให้อย่างถ่องแท้ว่า การเชื่อมต่อในแต่ละสถานที่นั้น จะมีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะกับสถานที่เปิด เช่น ร้านกาแฟหรือที่สาธารณะ เป็นต้น หลายๆ คนคงรู้จัก Firewall กันมาบ้างแล้ว ซึ่งเป็นเครื่องมือในการช่วยป้องกันภายจากภายนอกที่มีในระบบปฏิบัติการ

Read more