ทำความรู้จักอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

อยากเก่งคอมฯ ต้องรู้จักอุปกรณ์เครือข่ายด้วย อีกหนึ่งสิ่งที่คนสนใจงานทางด้านคอมพิวเตอร์ทุกคนจะต้องเรียนรู้ นั่นคือ ระบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพราะไม่ว่าจะเป็นสำนักงานไหน ก็จำเป็นจะต้องมีระบบเครือข่าย อย่างน้อยก็ใช้สำหรับการแบ่งปันทรัพยากรร่วมกัน นั่นหมายถึง ความประหยัดที่ตามมา นั่นเอง ดังนั้น เราควรเริ่มต้นด้วยการเรียนรู้อุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ ว่า มีอะไรบ้าง และใช้สำหรับทำอะไร การสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาจไม่จำเป็นต้องลงทุนอะไรมากมาย ทั้งนี้ ขึ้นกับความต้องการของผู้ใช้ หรือซอฟแวร์ที่เลือกนำมาใช้งาน

Read more