รวมมิตรการแก้ปัญหาเชื่อมต่อ Network ไม่ได้

ระบบเครือข่ายหรือ Network System การเชื่อมต่อเข้าระบบครือข่ายหรือ Network ไม่ได้นั้น อาจเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่ทำให้ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้  เพราะการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เราจำเป็นจะต้องเชื่อมต่อเข้าระบบเครือข่ายให้ได้ก่อน เหมือนกับการเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่บ้าน จากนั้น ถ้าเชื่อมต่อ Network ได้แล้ว ขั้นต่อมา ถึงจะมีการเชื่อมต่อออกอินเตอร์เน็ตอีกทอดหนึ่ง

Read more

VLAN คืออะไร

ระบบเครือข่าย การทำงานในสำนักงาน หรือองค์กรขนาดใหญ่ สิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญ นั่นก็คือข้อมูล ดังนั้น การจะให้ป้องกันข้อมูลของแผนกบริหาร ไม่ให้แผนกทั่วไปอื่่นๆ สามารถมองเห็นได้ หรือแอบไปเปิดดู วิธีงายๆ อย่างหนึ่งที่มักทำคือ การแบ่งเครือข่ายออกเป็นส่วนๆ โดยอาจแยกเป็นแผนกต่างๆ แต่ละแผนก ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลร่วมกันได้ วิธีการแบ่งแยกระบบเครือข่ายภายในองค์กรแบบนี้ จะมีการแยกเป็น โดเมนส์ ผ่านกระบวนการที่เรียกว่า VLAN 

Read more

ทำความรู้จักระบบปฏิบัติการบนเครือข่าย

ทำความรู้จักระบบปฏิบัติการ ระบบปฏิบัติการ หรือ Operation System เรียกย่อๆ ว่า OS หมายถึง โปรแกรมที่ทำหน้าที่บริการจัดการทรัพยากรของคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็น เมนบอร์ด ฮาร์ดดิสก์ หน่วยความจำ คีย์บอร์ด หรือแม้กระทั่งเม้าส์ เป็นต้น ระบบปฏิบัติการ จึงเป็นโปรแกรมพื้นที่ที่คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องต้องมี ระบบปฏิบัติการสำหรับคอมพิวเตอณ์ทั่วไปที่เรารู้จักกันดีได้แก่  Microsoft Windows, Mac OS X เป็นต้น

Read more

คำศัพท์ระบบเครือข่าย

จะเก่งคอมฯ ได้ต้องรู้จักคำศัพท์ต่างๆ เนื่องจากการใช้คอมพิวเตอร์ตลอดจนซอร์ฟแวร์ต่างๆ คำศัพท์ต่างๆ จะเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งส่วนตัวแล้ว คนไอทีก็มักจะเรียกทับศัพท์เป็นส่วนใหญ่ ไม่ได้มีการแปลออกมาเป็นภาษาไทย ซึ่งผมก็เห็นด้วยว่า ไม่ควรแปล เพราะถ้าแปลคงปวดหัวและต้องจดจำความหมายของหนึ่งอย่าง อย่างที่หลายๆ คน อาจเคยได้ยินคนพูดถึงฮาร์ดแวร์ ซอร์ฟแวร์ว่า กระด้างภัณฑ์และละมุนภัณฑ์ตามลำดับ ผมว่าแค่คิดก็ผิดแล้วที่จะมาแปลคำศัพท์คอมพิวเตอร์แบบนี้ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือความหมาย ที่เราควรต้องเข้าใจและรู้จักอย่างถ่องแท้

Read more