สร้างเพจหน้าแรกบน WordPress

Pages?คือ คำสั่งในการสร้างหน้าเพจบน WordPress เราสามารถสร้่างหน้าเพจได้หลายหน้าตามต้องการ และเพจก็จะแสดงบนเมนูของ WordPress แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นกับ Themes ที่เราเลือกใช้งานด้วย บทวามนี้จะมาแแนะนำการสร้างเพจ แบบทีละขั้้นตอน สำหรับคนที่เคยใช้คำสั่ง Posts มาก่อน ก็จะทราบว่า แทบไม่มีความแตกต่างอะไรกับมาก ระหว่างคำสั่ง Posts กับ Pages เลย

Read more