WOW! เทคโนโลยีจาก Nokia

คราวนี้เรามาดูเทคโนโลยีที่น่าทึ่งอีกอย่างหนึ่ง แต่คราวนี้จะมาแนะนำเทคโนโลยีจาก Nokia ซึ่งไม่แน่ใจว่า มีการออกใช้งานจริงแล้วหรือยัง เพราะดูจากวีดีโอแล้ว ก็ยังไม่แน่ใจว่ามีการผลิตจริงแล้วหรือ ซึ่งถ้าจะให้พูดตรงๆ ก็เป็นเทคโนโลยีเดียวกันกับ Google Glass จาก Google นั่นเอง ใครมาก่อนมาหลัง คงไม่ต้องพูดถึง

Read more