ทิป มือใหม่หัดใช้โน๊ตบุ๊ค

ตอน ข้อควรระวังในการใช้โน๊ตบุ๊ค โน๊ตบุ๊ค หรือคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว ปัจจุบัน มีความหลากหลายมากพอสมควร ไม่ว่าจะเป็นโน๊ตบุ๊คที่มีความหลากหลายในเรื่องของขนาด รวมทั้งโน๊ตบุ๊คที่มีหน้าจอระบบสัมผัส โน๊ตบุ๊คที่มีฮาร์ดดิสกระบบ ไฮบริค เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ก็ใช้งานก็ควรจะต้องระวังในการใช้งานที่ผิดวิธี อาจนำมาซึ่งปัญหาของตัวเครื่องได้

Read more