เครื่องมือยอดนิยมของนักพัฒนาเว็บ

คุณใช้เครื่องมืออะไรในการพัฒนาโปรแกรม ถ้าพูดถึงการทำเว็บ หรือพัฒนาเว็บ ไม่ว่าเราจะใช้ภาษาอะไรในการพัฒนา เช่น HTML, PHP หรือ ASP เป็นต้น เราจำเ็ป็นจะต้องมีโปรแกรมตัวหนึ่งที่ช่วยในการเขียน หรือ ภาษาอังกฤษมักใช้คำว่า Text Editor

Read more