Sticky Notes คำสั่งสำหรับคนรักษ์โลก

ลดการใช้กระดาษได้อีกนิดกับ Sticky Notes ทำอย่างไรที่จะช่วยลดการใช้กระดาษ ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งหนึ่งที่เรามักเห็นบ่อยๆ นั่นคือ การใช้กระดาษโน๊ต ไม่ว่าจะใช้กระดาษโน๊ตจริงๆ หรือจะใช้กระดาษใบใหญ่แทนกระดาษโน๊ต ยังไงถือว่าเป็นการใช้กระดาษจริงๆ อยู่ สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์อยากแนะนำให้ใช้โปรแกรมประเภท Notes ซึ่งทดแทนการใช้กระดาษได้ ถึงแม้ว่าจะน้อยนิดก็ตาม แต่ถ้าทุกๆ คนใช้ก็สามารถลดการใช้ทรัพยากรอย่างหนึ่งของโลกได้

Read more

เครื่องมือยอดนิยมของนักพัฒนาเว็บ

คุณใช้เครื่องมืออะไรในการพัฒนาโปรแกรม ถ้าพูดถึงการทำเว็บ หรือพัฒนาเว็บ ไม่ว่าเราจะใช้ภาษาอะไรในการพัฒนา เช่น HTML, PHP หรือ ASP เป็นต้น เราจำเ็ป็นจะต้องมีโปรแกรมตัวหนึ่งที่ช่วยในการเขียน หรือ ภาษาอังกฤษมักใช้คำว่า Text Editor

Read more