ตรวจสอบโปรแกรมแปลกปลอมจาก Taskbar

Taskbar คืออะไร Tatskbar คือบาร์ที่อยู่ด้านล่างสุดของหน้าต่างบน Windows ทุกเวอร์ชั่น เป็นที่อยู่ของปุ่ม Start และแสดงโปรแกรมที่เปิดทำงานอยู่ รวมทั้งแสดงสิ่งต่างๆ ที่มีการอัพเดท ไม่ว่าจะเป็นมีอีเมลเข้ามา มีโปรแกรมที่ต้องการอัพเดท มีการใส่ Flash Drive ในช่อง USB เป็นต้น ในส่วนของการอัพเดทเหล่านี้

Read more