วิธีใช้ฟรี Microsoft Office

Microsoft Office โปรแกรมสำนักงาน ถ้าพูดถึงโปรแกรมที่ใช้สำหรับสำนักงานทั่วไป เชื่อว่า คุณส่วนใหญ่ก็น่าจะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า Microsoft Office ซึ่งเป็นโปรแกรมชุดรวม ของโปรแกรมย่อยอย่าง Word, Excel, PowerPoint หรือแม้กระทั่ง Outlook เป็นต้น

Read more