ทิปรันโปรแกรมรุ่นเก่าๆ บน Windows 8

ปัญหาโปรแกรมเก่าๆ เปิดไม่ได้บน Windows 8 เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องปกติพอสมควร ซึ่งจริงๆ แล้วปัญหานี้ไม่ได้เกิดเฉพาะ Windows 8 เท่านั้น แต่เกิดกับ Windows ในหลายรุ่นรวมทั้ง Windows 7 ด้วยเช่นกัน เหตุผลก็คือ Windows มีการพัฒนาที่ล้ำหน้าขึ้น ใช้คำสั่งที่ทันสมัยขึ้น

Read more