OPPO F1s สมาร์ทโฟนพรีเมี่ยม ราคาเบาๆ

Oppo ชื่อนี้ คุณรู้จักดีหรือยัง ถ้าพูดถึงชื่อ Oppo หลายคนมักเข้าใจว่า เป็นสมาร์ทโฟนของประเทศเกาหลี  สาเหตุอาจเป็นเพราะโฆษณาที่เรามักจะเห็นมักจะเป็นดาราเกาหลี  แต่ในความเป็นจริงแล้ว Oppo เป็นบริษัทอิเล็คทรอนิกส์ในประเทศจีน สินค้าหลักๆ คือ สมาร์ทโฟน และ เครื่องเล่น Blu-ray เริ่มก่อตั้งบริษัทในปี 2001  แต่เข้ามาช่วงชิงตลาดมือถือในปี 2008

Read more