เทคนิค การทำคอมฯ เก่าให้เหมือนใหม่

คอมพิวเตอร์ของคุณทำงานช้าหรือไม่ ! ปัญหาที่ไม่ใช่ปัญหา ของคนที่มีคอมพิวเตอร์และใช้มาได้ระยะหนึ่ง (อาจเป็นหนึ่งปี หรือสองปี) นั่นคือ การทำงานของคอมพิวเตอร์ที่ช้าลง กว่าจะเปิด Windows เข้ามาได้ ก็ต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งเลยทีเดียว หรือบางคนอาจมีปัญหา error ที่ไม่ทราบสาเหตุและไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ สิ่งเหล่านี้ อาจทำให้หลายๆ คนที่มีกำลังซื้อมากพอ ตัดสินใจเลือกซื้อคอมฯ ใหม่ๆ

Read more