ลบปฏิทินบน Calendar Microsoft Outlook

Calendar อีกหนึ่งเครื่องมือดีๆ ในการจดนัดหมาย สำหรับผู้ใช้งาน Microsoft Outlook ทุกคน  คนส่วนใหญ่จะใช้ Microsoft Outlook สำหรับการรับส่งจดหมาย แต่คุณทราบหรือไม่ว่า  ภายในโปรแกรมนี้ ยังมีเครื่องมือดีมากๆ อีกตัวหนึ่ง นั่นคือ Calendar ซึ่งใช้สำหรับการใส่ตารางนัดหมาย หรือใส่ข้อความอะไรก็ได้ที่คุณต้องการจดจด หรือให้ระบบมีการเตือนเวลาใกล้ถึงเวลาที่ต้องการ 

Read more