ปรับแต่งขนาดของเอกสารบน Microsoft Word

ปรับแต่งขนาดของเอกสารบน Microsoft Word การพิมพ์รายงานหรือเอกสาร บางครั้งเราก็ไม่ได้ต้องการพิมพ์ในลักษณะของกระดาษแนวตั้ง (Portrait) เสมอไป บางครั้งก็อาจเป็นแนวนอน (Landscape) ด้วยเช่นกัน และอีกอย่างหนึ่งก็คือ การจัดหน้าเอกสารให้พอเหมาะสำหรับการนำไปใช้ เช่น เอกสารบางเอกสาร ต้องการเข้าเล่ม ต้องมีการเจาะรูปด้านซ้าย ดังนั้น การจัดรูปแบบเอกสาร จึงมีความสำคัญมาก ซึ่ง Microsoft Word ได้เตรียมคำสั่งเหล่านี้ให้เราพร้อมใช้งานแล้ว

Read more