สร้างเพจหน้าแรกบน WordPress

Pages?คือ คำสั่งในการสร้างหน้าเพจบน WordPress เราสามารถสร้่างหน้าเพจได้หลายหน้าตามต้องการ และเพจก็จะแสดงบนเมนูของ WordPress แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นกับ Themes ที่เราเลือกใช้งานด้วย บทวามนี้จะมาแแนะนำการสร้างเพจ แบบทีละขั้้นตอน สำหรับคนที่เคยใช้คำสั่ง Posts มาก่อน ก็จะทราบว่า แทบไม่มีความแตกต่างอะไรกับมาก ระหว่างคำสั่ง Posts กับ Pages

Read more

Posts กับ Pages ต่างกันอย่างไร

หลังจากที่เราได้ติดตั้ง WordPress เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือการใส่ข้อมูล การแยกแยะข้อมูลเป็นกลุ่มๆ เพื่อให้ WordPress แสดงผลได้อย่างเป็นระเบียบ การใส่ข้อมูลใน WordPress เราสามารถสร้างได้ 2 แบบ คือ Posts กับ Pages ซึ่งหัวข้อนี้เราจะมาแนะนำว่า ทั้งสองอย่างนี้ มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร?

Read more