พบคำตอบของฟรีแอนตี้ไวรัส ดีหรือไม่

โปรแกรมแอนตี้ไวรัส ฟรี กับเสียเงิน ในฐานะของผู้ทำงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการและดูแลคอมพิวเตอร์มานาน (มาก) ทั้งในส่วนของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และคอมพิวเตอร์ในระดับองค์กร สิ่งหนึ่งที่ตัวเองได้ทดสอบ นั่นก็คือ การใช้ฟรีโปรแกรมต่างๆ มากมายนับร้อย นับพันโปรแกรม โดยเฉพาะโปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัส ทั้งแบบฟรี และแบบเสียเงิน ซึ่งพอสรุปถึงข้อดีและข้อเสีย และวิธีการเลือกใช้ดังนี้

Read more