ฟรี เครื่องมือปรับขนาดดิสก์

ปรับแต่งดิสก์ คุณก็ทำได้ การใช้งานคอมพิวเตอร์ เราอาจมีความจำเป็นจะต้องมีการปรับแต่งพื้นที่ขนาดของฮาร์ดดิสก์  โดยเฉพาะ drive C ซึ่งเป็น drive ที่สำคัญเพราะเป็น drive ที่ใช้สำหรับการติดตั้ง Windows และจำเป็นจะต้องมีพื้นที่คงเหลือมากพอสมควร เพื่อให้ Windows ใช้พื้นที่บางส่วนในการประมวลผลข้อมูลอีกด้วย  ดังนั้น ถ้าพื้นที่ดิสก์เหลือไม่มาก อาจทำให้การทำงานของคอมฯ ช้าลงได้

Read more