เครื่องมือช่วยสร้างรหัสผ่าน

รหัสผ่าน รหัสสำคัญที่ต้องระวัง ปัจจุบันการใช้งานในโลกออนไลน์ สิ่งเดียวที่ทำให้เราทราบได้ว่า ใครเป็นใคร ใครเป็นเจ้าของชื่อ เจ้าของบัญชีนั้นๆ ก็คือ User และ Password ของบุคคลนั้นๆ นั่นเอง ดังนั้น สิ่งสำคัญที่ทำให้เราสามารถระบุตัวตนความเป็นเจ้าของได้ ก็คือ “รหัสผ่าน” 

Read more