Pebble SmartWatch บางและเบาที่สุดในโลก

อีกทางเลือกของการเลือกซื้อ SmartWatch ปัจจุบัน การเลือกซื้อ SmartWatch อาจเป็นเรื่องไม่งายนัก เพราะปัจุจบัน SmartWatch มีหลากหลายรุ่น และหลายแบรนด์ อีกทั้งราคาก็แตกต่างกันมาก SmartWatch ทั่วไปจะมีราคาเริ่มต้นประมาณหลักไม่กี่พันบาท จนถึงหลักหมื่นและหลักแสน รุ่นแรกๆ หน้าปัดจะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม ต่อมาก็มีหน้าปัดกลม ซึ่งมีความคล้ายกับนาฬิกามากยิ่งขึ้น ถ้ามองในระยะไกล อาจไม่มั่นใจว่าเป็นาฬิกาหรือ SmartWatch กันแน่

Read more