วิธีการคิดเปอร์เซ็นต์ บน Excel

เปอร์เซ็นต์ คืออะไร ไม่ว่าคุณจะทำงานในสายงานเกี่ยวกับตัวเลข โดยเฉพาะแผนกบัญชี แผนกขาย ซึ่งวันๆ มีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องตลอดเวลา มือใหม่หลายประสบปัญหาในการหาค่าต่างๆ โดยเฉพาะกับคำว่า เปอร์เซ็นต์  คำว่า เปอร์เซ็นต์ หรือ อัตราร้อยละ เป็นการคำนวณโดยใช้เศษส่วนที่มีตัวเลข เป็น 100 และมักใช้สัญลักษณ์ “%” แทนในการอ้างอิง ตัวอย่างค่าเปอร์เซ็นต์ เช่น 50% เป็นต้น

Read more