วิธีเปิดปิดการใช้ Cortana

ผู้ช่วยในการค้นหาของ Windows การค้นหาข้อมูล หาไฟล์ต่างๆ บนคอมพิวเตอร์ ดูจะเรื่องที่มีสำคัญมากอย่างหนึ่งของการใช้คอมฯ เพราะว่าจะทำให้เราสามารถทำงานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพได้อย่างเห็นได้ชัด ตัวอย่างเช่น ถ้าเราต้องการเปิดใช้โปรแกรม Microsoft Word ปกติ ก็ตั้งคลิกผ่านเมนู Start และคลิกเเมนูยอ่ยๆ อีกหลายครั้ง กว่าจะเปิดได้ แต่ปัจจุบัน สามารถทำได้เร็วกว่า เพียงแค่พิมพ์ชื่อโปรแกรม

Read more

Cortana ระบบสั่งการด้วยเสียงจาก Microsoft

ต่อไปอนาคต อาจไม่จำเป็นต้องพิมพ์หรือเขียนไป ลองมานึกเล่นๆ กันดู ในอนาคต ถ้าระบบการสั่งการด้วยเสียง สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสั่งการแทนการพิมพ์ได้ แล้ว อย่างนี้ เราจะยังจำเป็นต้องพิมพ์ดีดเป็นหรือไม่  และถ้าสามารถสั่งการอุปกรณ์ต่างๆ ภายในบ้านได้เล่า เช่น เปิดปิดไฟ เปิดแอร์  เป็นต้น หรือแม้แต่ปัจจุบันที่มีการทดสอบการขับขี่แบบไร้คนขับ ถ้าทุกอย่างสมบูรณ์มากขึ้น อาจเกิดความเปลี่ยนแปลงที่ทำให้การพิมพ์มีความสำคัญน้อยลง

Read more