Google Photos ติดตั้งหรือยัง

ใครไม่ชอบถ่ายภาพยกมือขึ้น สำหรับผมเชื่อว่า คน 100% จะชอบถ่ายรูปมากกว่า 95% บางคนอาจอายที่จะถ่ายภาพตัวเอง แต่อย่างน้อยก็ต้องถ่ายภาพครอบครัว เพื่อน สถานที่ท่องเที่ยว และด้วยเหตุผลที่สมาร์ทโฟนปัจจุบัน เน้นขายคุณสมบัติของกล้องเป็นหลัก ดังนั้น การถ่ายภาพ หรือถ่ายวีดีโอ ย่อมจะต้องมีไม่มากก็น้อย

Read more