ทิปการใส่ภาพบน Chart Microsoft Excel

สร้าง Chart บน Microsoft Excel การแสดงผลในรูปแบบ Chart หรือ กราฟ คนส่วนใหญ่มักใช้โปรแกรมในตระกูล Microsoft Office ในการสร้างโดยเฉพาะ Microsoft Excel ซึ่งค่อนข้างสะดวกมากๆ เนื่องจากสามารถนำข้อมูลจากตารางที่เราสร้าง มาแสดงผลในรูปแบบของ Chart ได้ทันที

Read more