ทิปการใส่ภาพบน Chart Microsoft Excel

สร้าง Chart บน Microsoft Excel การแสดงผลในรูปแบบ Chart หรือ กราฟ คนส่วนใหญ่มักใช้โปรแกรมในตระกูล Microsoft Office ในการสร้างโดยเฉพาะ Microsoft Excel ซึ่งค่อนข้างสะดวกมากๆ เนื่องจากสามารถนำข้อมูลจากตารางที่เราสร้าง มาแสดงผลในรูปแบบของ Chart ได้ทันที บทความนี้ไม่ได้มาแนะนำการสร้าง Chart แต่จะมาแนะนำการเปลี่ยน Chart ซึ่งปกติที่เ่ราเห็นเป็นแบบแท่งๆ ให้เปลี่ยนเป็นรูปภาพที่เราต้องการ น่่าสนใจแล้วใช่ไหมครับ ซึ่งวิธีนี้เราเรียกว่า Pictographs

Read more