ตั้งรหัสผ่านด้วยตัวเลข 4 หลักบน Windows 8

อีกหนึ่งวิธีในการเข้าถึง Windows 8 อยากที่ได้แนะนำไปในการสร้างรหัสผ่านด้วยรูปภาพ หรือ picture password ซึ่งบางคนอาจถูกใจหรือบางคนไม่ถูกใจเพราะกลัวลืม เรื่องอย่างนี้ก็ต้องแล้วแต่การตัดสินใจของแต่ละบุคคล สำหรับคนที่กลัวลืม อยากได้วิธีการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น การตั้งรหัสผ่านด้วยตัวเลขสี่ตัว อาจเป็นคำตอบของใครหลายๆ คน  แต่ขอบอกรหัสผ่านตัวเลข เป็นวิธีรักษาความปลอดภัยที่ค่อนข้างต่ำ สืบเนื่องจากผู้ไม่หวังดี สามารถทดลองการเข้าถึงได้ง่าย เพราะรู้ดีว่ารหัสผ่านเป็นแค่ตัวเลขเท่านั้น

Read more