Plugins ชื่อ Simple Share Buttons ไม่มีไม่ได้

วิธีสร้างโอกาสให้คนเข้าเว็บมากขึ้น นอกเหนือจากการสร้างเว็บให้ถูกต้องตามหลักการแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเนื้อหา การออกแบบ ตลอดจนให้รองรับกับอุปกรณ์โมบายขนาดต่างๆ การประยุกต์การเชื่อมต่อกับโลกของ Social Media ดูจะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ โดยเฉพาะ Facebook, Twitter, Google Plus รวมทั้ง LinkedIn ดังนั้น เราจำทำอย่างไรให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา สามารถแบ่งปันหรือ share เนื้อหาของเราไปให้เพื่อนๆ ของเราได้สะดวกที่สุด

Read more