ทำความรู้จัก POC

รู้จักยัง คนไอทีทำงานอะไร ถ้าพูดถึงอาชีพของคนที่ทำงานด้านคอมพิวเตอร์ หรือคนไอทีแล้ว จะเห็นว่า มีความหลากหลายมาก เช่น พัฒนาโปรแกรม ออกแบบโปรแกรม คนเก่งทางด้านซ่อมบำรุง เป็นต้น ไม่ใช่ว่า คนหนึ่งๆ ที่ทำงานด้านไอทีหรือคอมพิวเตอร์ จะรู้และเข้าใจในการทำงานในทุกๆ ด้าน 

Read more