Viewer เครื่องมือในการเปิดไฟล์โดยไม่ต้องมีโปรแกรมจริง

วิธีแก้ปัญหา เปิดไฟล์ไม่ได้ สำหรับคอมพิวเตอร์บางเครื่อง อาจไม่ได้มีการติดตั้งโปรแกรมทุกๆ อย่างไว้ในเครื่อง แล้วปัญหาก็ตามมา คือ ไฟล์ที่มีอาจไม่สามารถเปิดดูได้ เช่น เราได้รับไฟล์ PowerPoint จากเพื่อน แต่ในเครื่องคอมฯ ของเราไม่มีโปรแกรม PowerPoint ผลลัพธ์ก็คือ ไม่สามารถเปิดดูไฟล์ได้ เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้ ้สามารถแก้ไขได้ โดยการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม ประเภท Viewer โปรแกรม

Read more