ปรับแต่งภาพให้สวยด้วย Kelvin

ที่มาที่ไปของ Kelvin Kelvin อ่านว่า เคลวิน เป็นหน่วยที่ใช้วัดอุณหภูมิหนึ่ง โดยเป็นการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและความเร็วของอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่รอบนิวเครียส เชื่อว่าหลายๆ คนอ่านแล้วก็ยังคงงง ไม่รู้จะมาอธิบายกันทำไม แต่ขอบอกสำหรับช่างภาพมืออาชีพ เขารู้จักเจ้า เคลวิน นี้ดีครับ แต่เอ! แล้วเจ้า เคลวินนี้ เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพอย่างไร สำหรับ คำอธิบายง่ายๆ

Read more