Activate Windows คืออะไร

เรื่องของลิขสิทธิ์โปรแกรม ถ้าพูดการใช้คอมพิวเตอร์แล้ว ค่าใช้จ่ายหลักของผู้ใช้คอมพิวเตอร์คือ ส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์ ซึ่งก็คือ ตัว Computer เอง ไม่ว่าจะเป็นแบบ Desktop หรือ แบบ Notebook ส่วนซอร์ฟแวร์ ก็คือ โปรแกรมต่างๆ ที่เราใช้งาน  โดยเฉพาะโปรแกรมมาตราฐานหลัก ซึ่งก็คือ Microsoft

Read more