ทิป หา product key บน Windows, Office

Product Key คืออะไร สำหรับผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows คงทราบว่า เวลาที่เราต้องการติดตั้งโปรแกรม เราจำเป็นจะต้องมี Product key หรือ Serial Number เพื่อให้ในระหว่างการติดตั้ง หรือหลังการติดตั้งก็ได้ แต่อย่างไรก็ตาม กรณีที่มีการติดตั้งไปแล้ว และเราลืม product key

Read more

Activate Windows คืออะไร

เรื่องของลิขสิทธิ์โปรแกรม ถ้าพูดการใช้คอมพิวเตอร์แล้ว ค่าใช้จ่ายหลักของผู้ใช้คอมพิวเตอร์คือ ส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์ ซึ่งก็คือ ตัว Computer เอง ไม่ว่าจะเป็นแบบ Desktop หรือ แบบ Notebook ส่วนซอร์ฟแวร์ ก็คือ โปรแกรมต่างๆ ที่เราใช้งาน  โดยเฉพาะโปรแกรมมาตราฐานหลัก ซึ่งก็คือ Microsoft

Read more