เจาะลึก เรื่องไฟล์ Microsoft Outlook

Microsoft Outlook คือะไร Microsoft Outlook คือ โปรแกรมที่ใช้สำหรับการรับส่งเมลของค่าย Microsoft ภายในโปรแกรมยังมีความสามารถอื่นๆ อีกที่น่าสนใจ อาทิเช่น Calendar สำหรับการทำตารางนัดหมาย Contacts สำหรับ เก็บรายชื่อบุคคลที่เราติดต่อ Tasks สำหรับการกำหนดงานและระยะเวลา รวมทั้ง Notes

Read more