Microsoft Publisher คืออะไร

Microsoft Publisher อีกหนึ่งโปรแกรมในตระกูล Office ชื่อ Microsoft Publisher  อาจเป็นโปรแกรมที่หลายๆ คนไม่รู้จัก โดยเฉพาะกับคนทำงานในสำนักงาน เหตุผลเพราะไม่ได้เป็นโปรแกรมในการใช้งานทั่วๆ ไป เหมือนกับโปรแกรมอื่นในตระกูล Microsoft Office อย่างเช่น Word, Excel PowerPoint 

Read more