Quick Access บน Windows 10

อีกหนึ่่งความสามารถใหม่ของ Windows 10 โดยปกติ เวลาเราต้องการเข้าถึงไฟล์ต่างๆ บนดิสก์ของเรา เรามักจะเปิดด้วยโปรแกรม Windows Explorer หรือเข้าแบบรวดเร็วด้วยการกดปุ่ม Windows logo + E สิ่งที่เราจะได้เห็น นั่นคือ รายชื่อโฟลเดอร์หลักของ Windows และรายชื่อ drive

Read more