Quick Parts คำสั่งน่าใช้บน Microsoft Outlook

Quick Parts คืออะไร เพื่อให้การพิมพ์จดหมายในอีเมลรวดเร็วขึ้น เราสามารถกำหนดคำหรือประโยชที่ใช้บ่อยๆ และบันทึกเก็บไว้ใน Quick Parts จากนั้น เมื่อเราต้องการใช้คำนั้นๆ เราก็สามารถเลือกแทรกในเนื้อหาของจดหมายได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องพิมพ์บ่อยๆ วิธีเหล่านี้ เราเรียกว่า Quick Parts  เป็นไงครับ น่าสนใจแล้วใช่ไหมครับ แถมยังลดปัญหาการสะกดคำผิดได้อีกด้วย เพราะก่อนบันทึกเข้า Quick Parts ก็ควรทำการตรวจสอบคำหรือประโยคให้ถูกต้องก่อน

Read more