Read Mode คืออะไร ใน Microsoft Word 2013

เปิดอ่านไฟล์เอกสาร Word สำหรับผู้คุ้ยเคยกับโปรแกรม Microsoft Word เวลาเราต้องการเปิดเข้าไปอ่านรายละเอียดในไฟล์เอกสาร  ก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกับเวลาที่เราต้องการแก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูล  ซึ่ง Microsoft Word ทุกเวอร์ชั่นที่ผ่านมา ก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างออกไป แต่สำหรับผู้ใช้งาน Microsoft Word ตั้งแต่ เวอร์ชั่น 2013 จะพบกับความสามารถใหม่ที่ช่วยให้เราสามารถอ่านไฟล์เอกสาร Word ได้ง่าย เช่นเดียวกับการเปิดอ่านหนังสือ

Read more