เหตุผลดีๆ ที่ควรทำการตลาดออนไลน์

การทำการตลาดออนไลน์ เชื่อหรือไม่ว่า การตลาดผ่านสื่อออนไลน์นั้น ใครๆ ก็สามารถทำได้ โดยศึกษาพื้นฐานของการทำตลาด ก็สามารถทำได้ ในปัจจุบันมีการทำการตลาดผ่าน Facebook / Twitter อย่างมากมาย เพราะสามารถเข้าถึงผู้คนได้ครั้งละจำนวนมากๆ  

Read more